Niepoprawna pisownia

dwudziesty trzeci sierpień

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dwudziesty trzeci sierpnia

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o dwudziestym trzecim dniu sierpnia, nie zaś o dwudziestym trzecim sierpniu.


Niepoprawna pisownia

dwudziestytrzeci sierpień

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwudziestytrzeci sierpnia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwudziesty czeci sierpień

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwudziesty czeci sierpnia

Niepoprawna pisownia