Obie wymienione poniżej formy funkcjonują w języku polskim, jednak pomimo pozornego podobieństwa wizualnego ich znaczenie jest zupełnie inne. Z tego powodu używanie obu tych form wymiennie to błąd językowy – aby uniknąć jego popełnienia zapoznaj się z naszymi definicjami i przykładami, a w razie wątpliwości pozostaw swoje pytanie w komentarzu.

Poprawna pisownia

zjem

Poprawna pisownia, znaczenie: zjem to forma czasownika zjeść, będącego aspektem dokonanym od zjadać, odmieniona w czasie przyszłym prostym, w pierwszej osobie liczby pojedynczej. Oznacza on: połykać jako pokarm.

Przykłady poprawnej pisowni

Obiecałam sobie, że przed trzydziestką zjem potrawę złożoną z owoców morza.
Ilekroć zjem coś bardzo kalorycznego, mam ogromne wyrzuty sumienia.
Dziś na kolację zjem przygotowane przez babcię placki ziemniaczane.


Poprawna pisownia

ziem

Poprawna pisownia, znaczenie: sformułowanie ziem to rzeczownik ziemia, który odmieniony został w dopełniaczu liczby mnogiej. Ziemią (rzeczownikiem zapisanym wielką literą) określamy trzecią pod względem oddalenia od Słońca planetę Układu Słonecznego. Nazywamy tak dodatkowo warstwę piasku, gleby lub próchnicy, która tworzy powierzchnię lądu, powierzchnię, po której poruszają się ludzie i zwierzęta, a także teren, który jest czyjąś własnością oraz (w mowie potocznej) podłogę.

Przykłady poprawnej pisowni

Dzięki uprawie tych ziem moi dziadkowie, a później rodzice mieli za co żyć.
Na terenie ziem współcześnie należących do Ukrainy ciągle mieszka wielu Polaków.
Dawniej na wsiach ludzie żyli głównie z uprawy ziem i hodowli zwierząt gospodarskich.