Niepoprawna pisownia

Mesendżerze

Niepoprawna pisownia, forma poprawna, jednak niezalecana.


Poprawna pisownia

Messengerze

Poprawna pisownia, znaczenie: forma nazwy własnej komunikatora internetowego należącego do platformy Facebook, jak również forma ogólnego określenia na komunikator – program do komunikacji (najczęściej tekstowej).


Niepoprawna pisownia

Mesenczerze

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Messenczerze

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Mesenżerze

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Messenżerze

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Mesengerze

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Messengeże

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Messendżerze

Niepoprawna pisownia