Niepoprawna pisownia

nie zdrowe

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niezdrowe

Poprawna pisownia, znaczenie: niezdrowe to takie, które może być szkodliwe albo niebezpieczne, zarówno dla zdrowia fizycznego i psychicznego, jak również moralności. Słowo to odnosi się często do czyjegoś nieodpowiedniego zachowania, do jego braku rozsądku czy rozwagi. Wyraz ten oznacza również złą organizację.
Określenie niezdrowe zapisujemy łącznie, ponieważ, zgodnie z zasadami ortograficznymi języka polskiego, partykułę nie z poszczególnymi częściami mowy, w tym przymiotnikami, należy zapisywać razem. W tym przykładzie mamy do czynienia z partykułą nie oraz przymiotnikiem zdrowe, co decyduje o prawidłowym zapisie.

Przykłady poprawnej pisowni

Twoje zachowanie jest niezdrowe, dlatego powinieneś się zmienić i naprawić swoje błędy, póki jeszcze jest na to czas.
Jedzenie oraz picie w nadmiarze może okazać się niezdrowe dla organizmu, dlatego należy zachować umiar.
Wydaje mi się, że oni mają niezdrowe relacje, ale nie chcę w to wnikać, gdyż byłoby to zbyt nieuprzejme.