Niepoprawna pisownia

nie nawiźci

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nienawiści

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nienawiźci

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie nawiśdzi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nienawiśdzi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie na wiści

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie nawiści

Niepoprawna pisownia