Poprawna pisownia

poza tym

Poprawna pisownia, znaczenie: jedyną dopuszczalną w języku polskim formą zapisu tego wyrażenia jest zapis poza tym, czyli w postaci dwóch oddzielnych wyrazów. Uzasadnia to reguła, która nakazuje rozłączny zapis większości wyrażeń przyimkowych, czyli połączeń przyimka z inną częścią mowy: rzeczownikiem, przysłówkiem, zaimkiem czy liczebnikiem. Powyższy zwrot zalicza się do wyrażeń przyimkowych, składających się z przyimka i zaimka wskazującego.
Poza tym w zdaniu służy do podawania nowych informacji na omawiany wcześniej temat.

Przykłady poprawnej pisowni

Nigdzie dziś nie wychodzę. Pada deszcz, a poza tym chyba łapie mnie przeziębienie.
Moje nowe słuchawki zapewniają świetne brzmienie, a poza tym są odporne na działanie wilgoci.
Ta sukienka mogłaby być nieco dłuższa, ale poza tym wygląda wspaniale.


Niepoprawna pisownia

pozatym

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

po zatym

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

po za tym

Niepoprawna pisownia