Poprawna pisownia

chamski

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

hamski

Niepoprawna pisownia