Poprawna pisownia

chamski

Poprawna pisownia, znaczenie: chamski określa zachowanie charakterystyczne dla osoby, która jest ordynarna, grubiańska, wulgarna. Wyraz wywodzi się od chama. Tak w dawnych czasach arystokracja określała człowieka, który należał do niższej warstwy społecznej. Zwykle był to chłop najczęściej niewykształcony. Do dzisiaj słowo ma negatywny i pogardliwy wydźwięk, choć jego znaczenie odrobinę uległo zmianie. Chamski może więc być człowiek wykształcony, ale ordynarny i niekulturalny, czyli taki, który zachowuje się niewłaściwie w stosunku do innych osób.
Chamski w gramatyce jest wyrazem rodzimym, tak zwanym przymiotnikiem stopniowalnym opisowo czyli przy pomocy cząstek bardziej, najbardziej. Pisownia przez ch wywodzi się jeszcze z czasów, gdy rozróżniano h dźwięczne i ch – czyli bezdźwięczne, stąd chamski piszemy przez ch.

Przykłady poprawnej pisowni

Jak Jacek wypije za dużo wódki, staje się bardzo chamski.
Widziałaś, jaki chamski jest Piotr? Wyzywał swoją żonę od najgorszych…
Chamski to oznacza wulgarny i coraz częściej tacy są wykształceni ludzie.


Niepoprawna pisownia

hamski

Niepoprawna pisownia