Niepoprawna pisownia

asz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo jest spójnikiem, który łączy dwie części zdania, wskazując na warunek, który powinien zostać spełniony. Łączy się z czasownikami bez przeczenia. Oznacza do chwili, w której coś się wydarzy.
Wyraz należy zapisywać przez ż. Jest słowem pochodzącym z języka staropolskiego, którego pisownia została utarta historycznie.

Przykłady poprawnej pisowni

Musisz iść prosto, zobaczysz wysoki kościół, za nim skręć w lewo i będziesz już prawie na miejscu.
Uczył się do północy, kiedy wreszcie zmorzył go ciężki, przerywany pobudkami sen.
Czekała z niecierpliwością, skończy się spektakl, mając nadzieję, że weźmie autograf od głównej bohaterki.


Niepoprawna pisownia

arz

Niepoprawna pisownia