Niepoprawna pisownia

dwudziesty pierwszy grudzień

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dwudziesty pierwszy grudnia

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o dwudziestym pierwszym dniu grudnia, nie zaś o dwudziestym pierwszym grudniu.


Niepoprawna pisownia

dwudziestypierwszy grudzień

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwudziestypierwszy grudnia

Niepoprawna pisownia