Niepoprawna pisownia

chuk

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

huk

Poprawna pisownia, znaczenie: huk to wyraz dźwiękonaśladowczy, który odnosi się do intensywnych dźwięków, które powstają na skutek wybuchu, upadku, wystrzału czy podczas pracy maszyn i urządzeń. Często jest to dźwięk głośny i nagły. Słowo huk może jednak zostać wykorzystane także do opisania dużego poruszenia albo wielkiej ilości osób lub przedmiotów.
Jest to wyraz, który zawsze powinien posiadać literę h na początku. Jego pisownię wyjaśnić można jedynie tradycyjnym uwarunkowaniem. Pojawił się w Polsce najpewniej już w XVII wieku i być może został zaczerpnięty z innych języków słowiańskich, w których również występował jako rzeczownik lub czasownik dźwiękonaśladowczy (w polszczyźnie jako huczeć). Jego pisownia, jako słowa obcego, nie została zmieniona.

Przykłady poprawnej pisowni

Ogromny huk i rumor, które usłyszeliśmy, były wynikiem zawalenia się ściany sąsiedniego budynku.
Na koncert przyszedł huk ludzi, jednak nie wszyscy wytrwali aż do samego końca, gdyż trwał 4 godziny.
Praca wrzała od wczoraj, tak, że w całym zakładzie panował huk. Wszystko z powodu przyjazdu dyrktora.


Niepoprawna pisownia

chók

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

hók

Niepoprawna pisownia