Niepoprawna pisownia

cionrza

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ciąża

Poprawna pisownia, znaczenie: rzeczownik ciąża odnosi się do okresu od zapłodnienia do porodu. Jest to zjawisko, które występuje u samic ssaków różnych gatunków zwierząt oraz u kobiet. Nazywa się tak również stan, w jakim się znajdują. Według języka staropolskiego, ciąża oznacza pokutę, a także zastaw, jako formę dawania czegoś pod zastaw.
Słowo ciąża poprawnie zapisuje się przez z z kropką oraz przez samogłoskę ą. Błędnym jest zapis, w którym używa się rz i on. Poprawną pisownię można wytłumaczyć za pomocą etymologii wyrazu. Rzeczownik ciąża według A. Bruecknera pochodzi od wyrazu ciąg, oznaczającego następstwo czegoś, co wystąpiło w danym miejscu, bądź czasie.

Przykłady poprawnej pisowni

Ciąża u ludzi trwa dziewięć miesięcy i przez ten czas przyszła mama powinna szczególnie dbać o swoje zdrowie.
Ciąża mnoga to temat, który interesował nazistowskich lekarzy, będących pracownikami KL Auschwitz.
Musiałam iść z moją suczką do weterynarza, bo zaczęła się dziwnie zachowywać. Stwierdził, że ma ciążę urojoną.


Niepoprawna pisownia

cionża

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ciąrza

Niepoprawna pisownia