Każda z przedstawionych tu form zapisu, czyli nie były ale też nie były są formalnie wyrażeniami bezbłędnymi. Są to wyrażenia o różnym znaczeniu, dlatego nie można stosować ich równoważnie – wymiennie. W większości przypadków forma, której powinno się użyć to nie były, chociaż warto poznać znaczenie obu wyrażeń, aby uniknąć popełnienia błędu – dlatego też przygotowaliśmy definicje i przykłady użycia w zdaniu, a w przypadku wątpliwości jesteśmy do Twojej dyspozycji w sekcji komentarzy.

Poprawna pisownia

nie były

Poprawna pisownia, znaczenie: partykuła nie wraz z jedną z form słowa być lub słowa były. Oznacza negację jednego ze znaczeń tych słów.

Przykłady poprawnej pisowni

Twoje ekscesy nie były dla mnie niczym nowym – awanturowałaś się publicznie już wiele razy, więc przywyknąłem do tego.
Myślę, że wydruki nie są jeszcze gotowe do odbioru, w każdym razie jak sprawdzałem 5 minut temu nadal nie były.
Twoje wczorajsze wybryki nie były zbyt rozsądne – dobrze wiesz, że mogły skończyć się tragicznie.


Poprawna pisownia

niebyły

Poprawna pisownia, znaczenie: przymiotnik niebyły to forma (negacja) słowa były, która oznacza: taki, który się nie zdarzył. Używane najczęściej w odniesieniu do czegoś, co w jakichś okolicznościach zostaje uznane za nieistniejące lub nieistotne.

Przykłady poprawnej pisowni

W obliczu nowych wyników badań naukowych poprzednie publikacje musimy uznać za niebyłe.
Jeśli przeprosisz swoją siostrę i obiecasz poprawę uznamy wczorajszy incydent z Twoim udziałem za niebyły.
Prokurator z marszu uznał zeznania świadka za niebyłe, oceniając nisko jego wiarygodność.