Poprawna pisownia

nie zaszli

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niezaszli

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne dla słowa zaszli w rozumieniu: minieni, dawni, niegdysiejsi.