Poprawna pisownia

dwudziesty ósmy października

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o dwudziestym ósmym dniu października, nie zaś o dwudziestym ósmym październiku.


Niepoprawna pisownia

dwudziesty usmy października

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwudziesty ósmy październik

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwudziestyósmy październik

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwudziestyósmy października

Niepoprawna pisownia