Poprawna pisownia

nie miałbym

Poprawna pisownia, znaczenie: nie miałbym jest formą czasownika mieć połączonego z partykułą nie. Jest to forma rodzaju męskiego, w trybie przypuszczającym, w liczbie pojedynczej i w pierwszej osobie. Prawidłowy zapis tego wyrażenia jest rozłączny zgodnie z zasadą, że czasowniki z partykułą nie zawsze piszemy rozdzielnie.
Wyrażenie nie miałbym używa się w odniesieniu do braku lub nie posiadania czegoś, braku sprzeciwu albo nie dysponowania czymś.

Przykłady poprawnej pisowni

Dobrze, że skończyłem kurs gastronomiczny, w innym przypadku nie miałbym pomysłu ani wiedzy, jak przygotować kolację urodzinową dla mojej żony.
Jeżelibym dzisiaj spałbym za krótko, to na pewno nie miałbym ochoty ani energii na skoszenie trawy i uporządkowanie ogrodu.
Nie miałbym nic przeciwko temu, żebyś zrobiła sobie tatuaż na ręce, proszę cię tylko żeby to było coś estetycznego i ciekawego.


Niepoprawna pisownia

niemiałbym

Niepoprawna pisownia, wyjątek: poprawne jedynie w znaczeniu stawać się niemym.