Poprawna pisownia

niedowiarek

Poprawna pisownia, znaczenie: potocznie o osobie stale nieufnej, usposobionej sceptycznie (synonim słowa sceptyk). Również określenie kogoś sceptycznie odnoszącego się do prawd wiary lub całkiem niewierzący (stosowane zwykle przez wyznawców określonej religii).


Niepoprawna pisownia

nie dowiarek

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie do wiarek

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niedo wiarek

Niepoprawna pisownia