Niepoprawna pisownia

niebędzie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie będzie

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie nie będzie informuje nas o tym, że coś nie wydarzy się w czasie przyszłym. Odnosić się może zarówno do ludzi, jak i zwierząt. Mówi wówczas o tym, że ktoś czegoś nie zrobi bądź nie znajdzie się w danym miejscu w przyszłości.
Nie będzie zapisujemy zawsze rozdzielnie. Można to wyjaśnić za pomocą zasady ortograficznej, która informuje, że partykułę nie z czasownikami zapisujemy rozłącznie, jak w zaprezentowanym przykładzie.
Należy przy tym uwzględnić, że istnieje od tej reguły wyjątek, który pozwala na zapisywanie nie z czasownikiem łącznie, jednakże czasownik ten musi być utworzony od rzeczownika.

Przykłady poprawnej pisowni

Jeśli będziesz tak olewał swoją pracę, to cię zwolnią, bo zakładam, że szef nie będzie tolerował takiego zachowania.
Jutro nie będzie padać, więc może wybralibyśmy się na jakąś dłuższą wycieczkę w góry?
Posprzątaj po sobie naczynia, bo nikt nie będzie tego robił za ciebie. Naucz się w końcu utrzymywać porządek.


Niepoprawna pisownia

niebendzie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie bendzie

Niepoprawna pisownia