Poprawna pisownia

nihilizm

Poprawna pisownia, znaczenie: pogląd filozoficzny, który całkowicie lub częściowo neguje istnienie pewnych bytów, odrzuca obowiązujące normy i wartości w życiu społecznym, inaczej sceptycyzm absolutny. Dawniej w prawodawstwie oznaczało pomniejszanie roli norm prawnych w działalności sądów. Jest to także nazwa rosyjskiego nurtu społecznego drugiej połowy XIX wieku, nieuznającego tradycji i obyczajów szlacheckich.


Niepoprawna pisownia

nihillizm

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nihilism

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nichilizm

Niepoprawna pisownia