Niepoprawna pisownia

drorzyznę

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

drożyznę

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

drożyzne

Niepoprawna pisownia