Niepoprawna pisownia

ogulnie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ogólnie

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie ogólnie oznacza sposób wypowiadania się lub pisania, który nie zawiera szczegółów i przedstawia jedynie najważniejsze fakty. Może także oznaczać całościowo lub powszechnie, co dotyczy wówczas przyjętych w danej społeczności zasad, które odnoszą się do wszystkich jej członków.
Prawidłowy zapis słowa ogólnie przez ó wyjaśnia częściowo jego etymologia. Wywodzi się on od starosłowiańskiego określenia, oznaczającego otaczanie i okrążenie, które brzmiało o(b)gulъ. W trakcie przemian językowych uległo przekształceniu do ogół, które jest podstawą słowa ogólnie.

Przykłady poprawnej pisowni

Ogólnie to nie ma żadnych przeciwwskazań, abym tam z tobą nie poszedł, ale moja mama będzie niezadowolona.
Nie opowiadaj mi tak ogólnie o swoich przygodach, tylko opodal konkrety, chciałbym wiedzieć więcej.
Ogólnie jej zachowanie oceniane jest jako dostatecznie dobre, tylko czasami zdarzają się jakieś wybryki.


Niepoprawna pisownia

ogunie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ogónie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

o gólnie

Niepoprawna pisownia