Niepoprawna pisownia

drógimi

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

drugimi

Poprawna pisownia