Poprawna pisownia

doczekam

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo doczekam oznacza dotrwanie do końca spodziewanej sytuacji czy momentu. Doczekać można na coś lub na kogoś. Słowo to posiada w języku polskim aż 64 zamienne synonimy. Możemy więc użyć wyrazu doczekam lub dotrwam albo na przykład wytrwam.
Wyraz doczekam jest czasownikiem. Pochodzi od słowa czekać, do którego została dodana cząstka do. Wraz z przedrostkiem do- wyraz czekać tworzy jedno nierozdzielne słowo. W takim wypadku doczekać zawsze piszemy łącznie.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie mogę doczekać się powrotu mamy – ta delegacja trwa zbyt długo.
Jestem bardzo zmęczona ciągłą pracą i myślę, że już chyba nie doczekam się urlopu!
Z takim stanem zdrowia z pewnością nie doczekam następnych świąt.


Niepoprawna pisownia

do czekam

Niepoprawna pisownia