Poprawna pisownia

doczekam

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

do czekam

Niepoprawna pisownia