Niepoprawna pisownia

gura

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

góra

Poprawna pisownia, znaczenie: w języku polskim rzeczownik ten zapisujemy zawsze przez ó, co może być uzasadnione jego etymologią. Wywodzi się on bowiem od prasłowiańskiego gora, które w późniejszym czasie zostało przejęte przez polszczyznę, a o uległo zmianie na ó. Można tutaj dopatrywać się oboczności ó:o. Należy również zwrócić uwagę, iż jest to wyraz rodzimy, które zgodnie z obowiązującą w naszym języku regułą należy zapisywać zgodnie z tradycją.
Górą nazywamy wzniesienie, którego wysokość wynosi co najmniej 300 m n.p.m. Mówi się tak również na najwyższą część wzniesienia lub też fragment powierzchni położony wyżej niż reszta. Rzeczownik ten może być również używany do określenia piętra lub strychu, ale również niekiedy nazywamy nim osoby na stanowisku kierowniczym, szefostwo lub zarząd.

Przykłady poprawnej pisowni

Jestem bardzo zmęczona, marzę żeby iść na górę i się położyć.
Najwyższa góra Afryki to Kilimandżaro.
Góra przysłała dziś do nas pismo, mówiące o konieczności dokładnego odnotowywania ilości przepracowanych godzin.