Poprawna pisownia

wuj

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo wuj odnosi się do brata matki. Dawniej stosowano je tylko w takim kontekście, choć obecnie coraz częściej oznacza także brata ojca. Dawniej brat ojca nazywany był stryjem, ale teraz określenie to powoli wychodzi z użycia.
Wuj należy zapisywać przez u, co jest zgodne z jego oryginalną pisownią pochodzącą z języka prasłowiańskiego. Występowało tam słowo *ujь, które oznaczało brata matki i zostało przekształcone na obecne wuj.

Przykłady poprawnej pisowni

Wuj Krzysztof ukończył Wojskową Akademię Techniczną i chce, żeby syn poszedł w jego ślady.
Mógłbyś sprawdzić, czy wuj jest już w domu? Mam do niego kilka spraw, których nie chcę załatwiać przez telefon.
Jego wuj nigdy nie mógł zrozumieć, dlaczego najbardziej lubił spędzać czas grając na komputerze.


Niepoprawna pisownia

wój

Niepoprawna pisownia