Poprawna pisownia

konstytucji

Poprawna pisownia, znaczenie: ustawy zasadniczej – aktu prawnego o najwyższej mocy prawnej w systemie źródeł prawa w państwie.


Niepoprawna pisownia

konstytuci

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

konstytucii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

konstytucjii

Niepoprawna pisownia