Poprawna pisownia

prestiż

Poprawna pisownia, znaczenie: prestiż jest wyrazem szacunku, autorytetu, renomy i uznania, kształtowanym przez pryzmat tego jak postrzegają nas inne osoby. Czynniki, które odgrywają kluczową rolę to przede wszystkim status społeczny, zawód, osiągnięte sukcesy, poziom życia i wykształcenie. Określenie prestiżu stosowane jest również w odniesieniu do rzeczy, obiektów i miejsc.
Prestiż jest rzeczownikiem, w liczbie pojedynczej, rodzaju męskorzeczowego. Pochodzi od francuskiego słowa prestige. Synonimy: splendor, ranga, istotność. Poprawna pisownia to prestiż przez ż.

Przykłady poprawnej pisowni

Kupiłem mieszkanie we Wrocławiu na Ostrowie Tumski, piękne miejsce, no i przede wszystkim prestiżowa dzielnica.
Zdobycie społecznego prestiżu nie jest łatwe i wymaga dużej mądrości i rozsądnego działania.
Pracowałam ciężko przez dziesięć lat, zarobiłam dużo pieniędzy, ale nadal nie wiem czy zdobyłam prestiż społeczny?


Niepoprawna pisownia

prestisz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

prestirz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

preztiż

Niepoprawna pisownia