Poprawna pisownia

biologii

Poprawna pisownia, znaczenie: biologii to odmienione słowo biologia, które pojawia się w dopełniaczu, celowniku i miejscowniku. Zgodnie z zasadami języka polskiego, jeśli w mianowniku słowo kończy się na -ia, które przypada zaraz po spółgłosce takiej jak: t, d, r, l, k, ch, podczas odmiany używamy zakończenia z dwoma i.
Biologia to nauka zajmująca się badaniem żywych organizmów i życia. Należy do grupy nauk przyrodniczych. Tak samo nazywa się też przedmiot w szkole i kierunek studiów, które zajmują się tymi zagadnieniami. Można nazywać w ten sam sposób całokształt przemian i zależności, wynikających z naturalnych uwarunkowań danej osoby lub gatunku.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie było mnie wczoraj na biologii i matematyce, więc może mógłbyś pożyczyć mi zeszyt?
Grzesiek nie lubi biologii, a w szczególności działu zajmującego się budową komórek.
Karolina nie uważała podczas biologii, więc nauczycielka wstawiła jej uwagę i kazała zrobić dodatkowe zadanie.


Niepoprawna pisownia

biologi

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może występować jako deprecjatywna forma słowa biolog (mianownik i wołacz) – (te) biologi. W praktyce niemalże nie używana.

Niepoprawna pisownia

biologji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

biologjii

Niepoprawna pisownia