Poprawna pisownia

dowolnie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

do wolnie

Niepoprawna pisownia