Niepoprawna pisownia

hlać

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

chlać

Poprawna pisownia