Niepoprawna pisownia

kąplet

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

komplet

Poprawna pisownia