Niepoprawna pisownia

kąplet

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

komplet

Poprawna pisownia, znaczenie: rzeczownik komplet oznacza zbiór elementów, które tworzą całość. Określeniem tym nazywa się również zebraną w jakimś miejscu grupę ludzi, która ma wspólny cel i zajmuje wszystkie wolne miejsca. Niegdyś nazywano w ten sposób grupę uczniów, która odbywała lekcje poza terenem szkoły, mogły to być na przykład korepetycje. W trakcie II wojny światowej kompletami nazywano lekcje, które odbywały się w tajemnicy przed okupantem.
Poprawnym zapisem jest komplet. Słowo to zostało zapożyczone z języka francuskiego, gdzie brzmi complet. Do francuskiego trafiło z łaciny: completus. Do języka polskiego zostało przeniesione w niemal niezmienionej formie. Tymczasem, zgodnie z zasadami języka polskiego, literę ą w śródgłosie zapisujemy w zapożyczeniach, które spolszczono zupełnie. Słowo komplet nie należy do tego typu słów i należy pozostawić je w oryginalnej wersji.

Przykłady poprawnej pisowni

Niestety, muszą państwo poczekać, albo przyjść później, bo mamy już dzisiaj komplet gości.
Chciał kupić tamten komplet narzędzi, jednak zabrakło mu gotówki, a nie zabrał ze sobą karty płatniczej.
Mam już komplet ludzi na moim statku, dlatego nie mogę zabrać nikogo więcej. Może koledzy zabiorą.


Niepoprawna pisownia

kompled

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kąpled

Niepoprawna pisownia