Poprawna pisownia

żołądź

Poprawna pisownia, znaczenie: błędy w zapisie powyższego terminu występują stosunkowo często. Należy zapamiętać, że jego jedyna poprawna wersja (w mianowniku liczby pojedynczej) to żołądź. Pomyłki najczęściej wynikają ze skojarzenia z odmianą tego rzeczownika przez przypadki, kiedy to zachodzi oboczność ą:ę. Dla przypomnienia, jego prawidłowa deklinacja wygląda następująco:
Mianownik: żołądź, żołędzie
Dopełniacz: żołędzia, żołędzi
Celownik: żołędziowi, żołędziom
Biernik: żołędzia, żołędzie
Narzędnik: żołędziem, żołędziami
Miejscownik: żołędziu, żołędziach
Wołacz: żołędziu, żołędzie.
Żołędziem nazywamy owoc dębu o podłużnym kształcie, składający się z miseczki owocowej i orzecha. Jest to również nazwa jednego z kolorów w kartach – trefla, a także część budowy anatomicznej prącia.

Przykłady poprawnej pisowni

Dzieci w przedszkolu wykorzystały niejeden żołądź do zbudowania uroczych ludzików.
Po powrocie ze spaceru zauważyłam, że do kaptura kurtki dostał mi się żołądź.
W przeszłości żołądź stanowił istotne źródło skrobi dla ludzi, był również wykorzystywany jako pasza dla świń.


Niepoprawna pisownia

żołędź

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

żołondź

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

rzołądź

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

rzołondź

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

żołendź

Niepoprawna pisownia