Niepoprawna pisownia

doshnąłeś

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

doschnąłeś

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

doschnołeś

Niepoprawna pisownia