Obie formy, choć brzmią identycznie, pochodzą od innych czasowników i nie powinny być stosowane zamiennie – znaczeniowo nie mają ze sobą nic wspólnego. Aby wybrać formę pasującą do kontekstu zdania konieczna jest znajomość obu słów – z pewnością pomogą w tym definicje i przykłady przygotowane przez naszą redakcję.

Poprawna pisownia

marzę

Poprawna pisownia, znaczenie: marzę to odmieniony w pierwszej osobie liczby pojedynczej czasownik marzyć, czyli: myśleć o czymś przyjemnym, równocześnie stwarzając obraz tego czegoś w wyobraźni, bardzo pragnąć, by coś się wydarzyło.

Przykłady poprawnej pisowni

Marzę o tym, by nie musieć pracować na zmiany.
Od kiedy pamiętam, marzę o tym, by spędzić kilka tygodni w Tajlandii.
Marzę, abyś w końcu dorósł i zaczął zachowywać się odpowiedzialnie!


Poprawna pisownia

mażę

Poprawna pisownia, znaczenie: mażę to odmieniony w pierwszej osobie liczby pojedynczej bezokolicznik mazać. Oznacza on: brudzić kogoś lub coś czymś, co się rozmazuje, pokrywać, smarować coś czymś mazistym lub też szybko i niestarannie pisać coś lub rysować. Po dodaniu do tego czasownika zaimka zwrotnego się, otrzymujemy formę mazać się, oznaczającą w języku potocznym: rozżalać się nad sobą, płakać z błahego powodu.

Przykłady poprawnej pisowni

Notatki zawsze rozpoczynam bardzo starannie, na koniec jednak już tylko mażę długopisem.
Na kilku ostatnich stronach zeszytu zazwyczaj mażę jakieś szlaczki czy wzorki.
Czasami mażę się z byle jakiego powodu, muszę to zmienić.