Poprawna pisownia

nie mogły

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niemogły

Niepoprawna pisownia