Poprawna pisownia

odwracać kota ogonem

Poprawna pisownia, znaczenie: związek frazeologiczny (fraza czasownikowa niedokonana), oznaczający w przenośni: przedstawiać sprawy w sposób odwrotny do stanu faktycznego, najczęściej fałszywy lub wykrętny. Odmianie podlega jedynie słowo odwracać, zaś część kota ogonem pozostaje zawsze nieodmienna. Ten związek frazeologiczny występować może również pod postacią wykręcać kota ogonem lub wywracać kota ogonem.

Przykłady poprawnej pisowni

Wszyscy pamiętają, jak się wczoraj zachowałaś, a teraz odwracasz kota ogonem, udając, że nic się nie wydarzyło!
Specjalnością Marka jest odwracanie kota ogonem, dlatego bierz poprawkę na wszystko co od niego usłyszysz.
To Twoje słowa, a teraz próbujesz odwracać kota ogonem, twierdząc, że ja tak powiedziałem.


Niepoprawna pisownia

obracać kota ogonem

Niepoprawna pisownia