Niepoprawna pisownia

niemam

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie mam

Poprawna pisownia