Niepoprawna pisownia

niemam

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie mam

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie nie mam zapisujemy w poprawny sposób tylko rozłącznie. W języku polskim istnieje zasada, że partykułę nie w połączeniu z czasownikami zapisujemy oddzielnie – tak jest również w podanym przykładzie.
Zwrot nie mam znajduje się w pierwszej osobie liczby pojedynczej. Informuje on o tym, że podmiot nie posiada czegoś lub kogoś.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie mam dzisiaj czasu na wychodzenie do klubu fitness, bo wypadło mi na wieczór spotkanie biznesowe.
Nie mam rodzeństwa, jestem jedynakiem, dlatego ciężko jest mi wczuć się w twoją sytuację.
Byłem w sklepie i zrobiłem zakupy, nie mam tylko napoju energetyzującego, bo nie było takiego, jak lubisz.