Poprawna pisownia

dorównywać

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dorównywadź

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

do równywać

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

doruwnywać

Niepoprawna pisownia