Poprawna pisownia

wrzawa

Poprawna pisownia, znaczenie: synonimami wrzawy są harmider, zamieszanie, hałas, gwar. Określenie to opisuje najczęściej dźwięk, jaki towarzyszy zmieszaniu się wielu głosów i dźwięków w danym otoczeniu. Może także dotyczyć sytuacji, w której wybucha gdzieś poważne zamieszanie.
Wrzawa to jedyny poprawny sposób zapisu. Uwarunkowany jest ogólną zasadą ortograficzną, która mówi, że po spółgłosce w, rozpoczynającej omawiany wyraz, zawsze musi występować rz.

Przykłady poprawnej pisowni

W teatrze wybuchła wrzawa, kiedy okazało się, iż jeden z aktorów przyniósł na scenę prawdziwy pistolet.
Centrum handlowe jest niezwykle tłoczone około siedemnastej, więc spodziewaj się wrzawy.
Nie idę do centrum miasta, ponieważ ścisk i wrzawa, które tam panują, wywołują moją frustrację.


Niepoprawna pisownia

wżawa

Niepoprawna pisownia