Niepoprawna pisownia

staro żytności

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

starożytności

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

staro-żytności

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

starorzytności

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

staroszytności

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

starożytnoźci

Niepoprawna pisownia