Poprawna pisownia

dopóty

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

do póty

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

doputy

Niepoprawna pisownia