Niepoprawna pisownia

dwie równe połowy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dwie połowy

Poprawna pisownia