W tym przypadku należy uwzględnić dwie możliwości i to, co dokładnie chcemy powiedzieć. Hełm oznaczający nakrycie głowy żołnierza będzie bowiem pisany przez h, ale nazwa miasta Chełm posiada z kolei Ch.

Poprawna pisownia

hełm

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo hełm należy zapisywać przez h, gdyż zostało ono zapożyczone z języka niemieckiego, gdzie brzmi Helm. Ze względu na to, iż w zapożyczeniu pozostawiono oryginalną pisownię, nie należy o niej zapominać.
Warto przy tym nadmienić, iż hełm to zarówno nakrycie głowy żołnierza, służące jego ochronie, jak i zwieńczenie wieży, posiadające zaokrąglony lub obły kształt (termin architektoniczny).

Przykłady poprawnej pisowni

Hełm był na niego zbyt duży, dlatego chłopiec zdecydował się dołączyć do rycerzy bez nakrycia głowy.
Zobacz, ten hełm na wieży jest cały pokryty zieloną patyną, musiał więc być wykonany z miedzi.
Przywdziej hełm, opuść przyłbicę i stawaj do walki, albo uznam, że nie jesteś godny miana rycerza!


Poprawna pisownia

hełm

Poprawna pisownia, znaczenie: Chełm zapisywany przez Ch czerpie swoją pisownię ze starosłowiańskiego określenia na wzgórze, zapisywanego jako cholm. W chwili obecnej jest to nazwa miasta.

Przykłady poprawnej pisowni

Chełm nad rzeką Uherką to stosunkowo duże miasto w województwie lubuskim, mające prawa powiatu.
Kiedy odwiedziliśmy Chełm, przekonaliśmy się, że bez problemu pojedziemy z niego na Ukrainę.
Chełm był niegdyś miastem królewskim, założonym w 1392 roku, i łączącym wpływy różnych kultur.

Niepoprawna pisownia

chełm

Niepoprawna pisownia