Niepoprawna pisownia

dołonczyły

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dołączyły

Poprawna pisownia