Niepoprawna pisownia

wy liczenie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wyliczenie

Poprawna pisownia