Niepoprawna pisownia

chcem

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

chcę

Poprawna pisownia, znaczenie: czasownik w formie bezokolicznikowej, czyli chcieć oznacza chęć, pragnienie posiadania lub spełnienia czegoś. Chcę jest natomiast czasownikiem w 1. osobie liczby pojedynczej czasu teraźniejszego.
Chcieć odmienia się w tak zwanej koniugacji pierwszej, która obejmuje czasowniki przyjmujące w 2. osobie liczby pojedynczej czasu teraźniejszego końcówkę –esz, a w 1. osobie liczby pojedynczej w czasie teraźniejszym końcówkę . Czyli czasownik chcieć w 1. osobie liczby pojedynczej ma poprawną formę chcę. Natomiast czasowniki posiadające w pierwszej osobie liczby pojedynczej końcówkę -em należą do koniugacji trzeciej. Używając formy chcem zamiast chcę czasownik jest odmieniany niezgodnie z zasadami.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie chcę brać teraz urlopu, ponieważ pogoda jest kiepska.
Nie jestem przekonana, czy chcę podjąć pracę w tej firmie.
Zdecydowanie chcę schudnąć, ponieważ dodatkowe kilogramy odbierają mi urodę i dodają lat.


Niepoprawna pisownia

hcę

Niepoprawna pisownia