Niepoprawna pisownia

w skutek

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wskutek

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz ten zaliczamy do grupy zrostów, dawniej będących połączeniami przyimkowymi. We współczesnej polszczyźnie wszystkie zrosty należy zapisywać łącznie – reguła ta dotyczy oczywiście również wyrażenia wskutek.
W zdaniach pełni ono funkcję przyimka, który wprowadza informacje o przyczynie jakiegoś zdarzenia.
Ciekawostka: zwrot o identycznym znaczeniu, czyli na skutek, zapisujemy już rozłącznie. Uzasadnia to fakt, że zaliczamy go do grupy wyrażeń przyimkowych, w większości przypadków zapisywanych oddzielnie. Należy również wspomnieć, że błędem byłoby zapisanie na wskutek, gdyż obie te formy są od siebie niezależne i nie wolno ich łączyć.

Przykłady poprawnej pisowni

Wskutek pożaru w kamienicy zginęły trzy osoby, a pozostałych dwadzieścia zostało rannych.
Strażacy w ciągu kilku minut zdołali ugasić płomienie, jednak uszkodzenia powstałe wskutek wysokiej temperatury są nieodwracalne.
Wskutek tegorocznych przymrozków ucierpiały plantacje truskawek oraz porzeczek moich dziadków.


Niepoprawna pisownia

wskótek

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

w skótek

Niepoprawna pisownia