Niepoprawna pisownia

nie koniecznych

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niekoniecznych

Poprawna pisownia