Niepoprawna pisownia

krulową

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

królową

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

krulowom

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

królowom

Niepoprawna pisownia