Poprawna pisownia

spisz

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo spisz musi być zapisywane przez s. Pochodzi ono od wyrazów spisywać, spis, w których również występuje s. Co więcej, zgodnie z ogólnymi zasadami języka polskiego, przedrostek s- zawsze piszemy przed głoskami bezdźwięcznymi, takimi jak p, f, t, k, c, cz, ch. W tym przypadku zasada ta obowiązuje względem litery p.
Wyraz spisz jest trybem rozkazującym od czasownika spisać. Oznacza rozkaz zapisania czegoś, zanotowania, złe także ściągnięcia jakiegoś zadania od drugiej osoby.

Przykłady poprawnej pisowni

Spisz dla mnie szybko na tej kartce najważniejsze informacje na temat nowego projektu.
Jak masz chwilę czasu, to spisz dla naszej nowej koleżanki standardowy plan działania przy każdym projekcie.
Jak nie umiesz tego rozwiązać, to spisz ode mnie rozwiązanie, na pewno mam je dobrze.


Niepoprawna pisownia

zpisz

Niepoprawna pisownia