Niepoprawna pisownia

bez produktywna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

bezproduktywna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

besproduktywna

Niepoprawna pisownia